Dé Domhnaigh 15 Samhain 2009

TÁ AN NOLLAIG BUAILTE LINN!


Tá an Nollaig buillte linn agus tá mí ar léith i ndán do na páistí iad féin ar an scoil. Beid siad ag canadh ag an Seirbhís Charúil i Séipeál an Teaghlaigh Naofa, ag taisteáil leis an Phantó Nollag 'An Fathach Santach' a fhéiceail sa Chultúrlann i mBéal Feirste, ag cur Seó na Nollag i láthair do na tuistí agus ar ndóigh, ag ithe dinnéar rósta na Nollag ar scoil.
Le lán-mhaoiniú ón rialtas ag teacht fríd den chéad uair an mhí seo, tá tús curtha le béiltí agus coras iompar chun na scoile a chur ar fáil agus ordaíodh léar mór áiseanna nua agus leabhar don scoil. Tá an coras ríomhaireachta is déanaí, C2K, á cuir isteach ag an Roinn anois faoi láthair. Nollaig Shona Dúinn!
Tá nuachtlitir na míosa seo iniata faoi 'comments' thíos.

1 comment:

 1. NUACHTLITIR


  Nollaig Shona 2009!

  Saoirse
  Is é an Mháirt 22ú Mí na Nollag an lá scoile deireanach na bliana. Tcífimid sibh ar ais arís san athbhliain nuair a osclófar an scoil ar 7ú Mí Eanáir 2010.

  Naomh Uinsean De Pól
  Táimid ag bailiú earraí ar son Naomh Uinsean de Pól an Nollaig seo. Is féidir cannaí nó pacáistí bia nó earraí eile a fhágáil ag an mhúinteoir ranga. Tá bosca bailúcháin in achan seomra ranga.

  Seirbhís Charúil
  Beidh na páistí ag canadh mar is gnás leo dé Domhnaigh 13ú Mí na Nollag ag an Seirbhís Charúil i Séipeál an Teaghlaigh Naofa. Cé go mbeidh an Córr scoile déanta de pháistí Rang 3-5 amháin, tá fearadh na fáilte roimh chách theacht.

  Pantó na Nollag
  Tá scéitimíní ar na páistí ó chuala siad go bhfuilimid ag dul chuig an dráma ‘An Fathach Santach’ a fhéiceáil i gCultúrlann Mac Adaim- Ó Fiaich, Béal Feirste 18ú Mí na Nollag. Tá costas £5 in iomlán ar an lá, turas bus agus ticéad dráma in aireamh.

  Dinnéar na Nollag
  Táimid ag súil go mór le dinnéar scoile na Nollag dé hAoine. Is doiche go bhfuil dinnéar breá le turcaí i ndán do na páistí.

  Ó Dhoire go Gaza.
  D’fhag dearthar Fhiachra, Éanna Ó Donghaile, Doire ina dhiaidh ar thuras neamhghnách an tseachtain seo. Tá sé ag tiomaint otharchairr le hearraí leighis go Gaza a ceannaíodh le hairgead bailithe ag muintir Dhoire. Go n-éirí an bóthar leis!

  Nollaig Shona
  Tá léar mór le ceiliuiriú againn ag deireadh na bliana seo, thosaigh na béiltí agus an coras iompar scoile ar na mallaibh agus le scaoileadh ár mbuiséad faoi dheireadh beimid in ann áiseanna agus leabhair a cheannacht isteach ar an nós céanna le scoil ar bith eile i nDoire. Ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a ghabhail as bhur gcuid tacaíochta le cúig bliaina cruatáin anois agus muid ag súil le todhchaí geal a thógáil don ghaeloideachas sa cheantar seo.

  Suíomh idirlíne
  Tá na sonraí seo agus breise le léamh ar ár mblag ar-líne ag http://gaelscoilnadaroige.blogspot.com

  ReplyDelete

Note: Only a member of this blog may post a comment.