Dé Domhnaigh 20 Meán Fómhair 2009

CÉAD MÍLE FÁILTE!!


Cuireann Gaelscoil na Daróige fearadh na fáilte roimh na teaghlaigh nua uilig chuig ár bpobal gaelach forbartha sa cheantar Bhaile Mhig Rabhartaigh ag tús na scoilbliana. Líonadh gach suíochán scoile a bhí ceadaithe de reir spáis ag an scoil do R1. Tá an scoil ag fás de reir a cheile le 5 bliain anois. Tá fréamhacha an fháis seo sa naíscoil, ina bhfuil 21 áit PEAG ceadaithe i mbliana agus sa naíolann atá pludaithe le liosta feithimh don chlár 2 bhliain d'aois fosta.

Chomh maith le méidiú ar líon na bpáistí, ceapadh múinteoir nua i rith an tsamhraidh agus táthar ag súil go mór léi bheith ag tosnú roimh dheireadh na míosa seo. Moltar do thuistí foirmeacha bhéile saoire agus thaisteála saoire a sheoladh isteach chomh luath agus is feidir agus iarraítear orthu bosca lóin a chur isteach leis an pháiste go dtí go bhfuil cinneadh déanta ar mhaoiniú rialtais don scoil.
Is féidir téacs Nuachtlitir an Mheán Fhomhair a léamh sna ráitis thíos.