Dé Domhnaigh 15 Samhain 2009

TÁ AN NOLLAIG BUAILTE LINN!


Tá an Nollaig buillte linn agus tá mí ar léith i ndán do na páistí iad féin ar an scoil. Beid siad ag canadh ag an Seirbhís Charúil i Séipeál an Teaghlaigh Naofa, ag taisteáil leis an Phantó Nollag 'An Fathach Santach' a fhéiceail sa Chultúrlann i mBéal Feirste, ag cur Seó na Nollag i láthair do na tuistí agus ar ndóigh, ag ithe dinnéar rósta na Nollag ar scoil.
Le lán-mhaoiniú ón rialtas ag teacht fríd den chéad uair an mhí seo, tá tús curtha le béiltí agus coras iompar chun na scoile a chur ar fáil agus ordaíodh léar mór áiseanna nua agus leabhar don scoil. Tá an coras ríomhaireachta is déanaí, C2K, á cuir isteach ag an Roinn anois faoi láthair. Nollaig Shona Dúinn!
Tá nuachtlitir na míosa seo iniata faoi 'comments' thíos.