Dé Domhnaigh 13 Feabhra 2011

CLUBANNA AGUS OCÁIDÍseo a leanas clubanna agus ocáidí ar siúl ar an Ghaelscoil is ar an Naíscoil ar na mallaibh.


Clubanna= Dé Luain- Club Spraoi, spórt agus iomáint R3-6 Spórtlann an Teampaill Mhóir; Dé Máirt- Club Ceoil R1 is 2, Club Mata R3-6; Dé Céadaoin- Club Ríomhaireachta R1 is 2, Cic-dhornálaíochta R4-6. Bíonn Cluichí Gaelacha ann ar an Mháirt R3/4 go dtí an Chásc, R1/2 sa téarma deireadh.


Ocáidí= Oíche Thráth na gCeist, Rocking Chair dé hAoine 18 Feabhra 9in. Turas go Páirc an Chrócaigh dé Sathairn 26 Feabhra. Maidin Cháife, Arasann an Phobail in éadán na scoile 2 Mí Mhárta.

Dé Céadaoin 26 Bealtaine 2010

SAMHRADH BUÍTcífidh an samhradh seo an dara scéim shamhraidh lán-Ghaeilge ar siúl sa cheantar Bhaile Mhig Rabhartaigh, Doire. Rithfidh an campa óige ó 26-30 Iúil, Luan go hAoine 10rn-3in gach lá agus é ag freastáil ar pháistí na gaelscoile ó 4 go 10 mbliain d'aois trí himeachtaí spóirt, ceoil, turais mhistíreacha agus ealaín.

Tá Gaelscoil na Daróige ag súil go mór fosta, roimh dheireadh na míosa seo, le hoscailt oifigiúl a gairdín speisialta, 'Gairdín an Fhathaigh' a thóg muintir na háite go deonach do na dáltaí scoile i rith na bliana. Táthar ag súil chomh maith go gcuirfear tús leis an obair fheabhasúcháin ag an Roinn Oideachais i dtaca leis an 'clós scoile' le linn an tsamhraidh ionas go mbeidh sé fóirstíneach do na páistí roimh thús na scoilbhliana nua.

B'í seo an chéad bhliain lán-mhaoinithe ag an scoil agus tá diféar an domhain i ndiaidh theacht uirthi dá bharr cinnte. Ba mhaith leis an scoil a buíochas ó chroí a ghabháil le cairde, foireann, tacadóirí agus, go spéisialta, teaghlaigh na scoile as a gcuid tacaíochta agus chabhair i rith na bliana. Go raibh samhradh sultmhar lán spraoi agaibh go léir agus tcífimid sibh uilig i mí Mheán Fómhair!

Dé hAoine 29 Eanáir 2010

ATHNUACHÁN AN EARRAIGH

PIC: CUIREANN NA PÁISTÍ SNÁS AR A gCUID SCÍLEANNA IOMÁNAÍOCHTA AG AN CHLUB IAR-SCOILE


Tá dha chúis mhaith cheiliúrtha ag an scoil an séasúr seo le hathoscailt na naíscoile, a scríosadh ag an aimsir le linn na Nollag, agus le seoladh an chlub iar-scoile ar na mallaibh.

Beidh deis ag ár bpaistí imeachtaí sultmhara ar nós spóirt, ealaíne, ceoil agus fiú club timpeallachta a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. Beidh an scoil ar siúl i ndiaidh am scoile ón Luan go Déardaoin agus eagraífear an corr imeacht ar leith ar an Aoine ó am go ham fosta.

Osclaíonn an naíscoil arís ag tús mí Feabhra i ndiaidh obair mhór fheabhasúcháin déanta uirthi agus muid in iomlán cinnte go rachfaidh na hathruithe go mór i bhfeidhm ar na tuistí agus ar na páistí.

Tá an nuachtlitir scoile séasúir ar fáil faoi ráiteas thíos.