Dé Céadaoin 1 Iúil 2009

TÚS MAITH LEATH NA hOIBRE 2005

Cé go raibh 2 ghaelscoil ann sa bhaile cheana, bhí an cuid is mó de na páistí Naíscoil Mhaol Íosa, Baile Mhig Rabhartaigh ag dul chuig na scoileanna Béarla sa cheantar de bhrí go raibh na scoileanna lán-Ghaeilge rófhada ar shúil. Roimh dheireadh na scoilbliana 2004/5 tógadh isteach bothán nua ar an suíomh ionas go mbeadh seomra ranga ann do Rang 1 ag tús mhí Meán Fómhair.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.