Dé Luain 27 Iúil 2009

FORBAIRTÍ AGUS FÍS 2008/9

I 2008/09 thosaigh an naíscoil ag cur clár 2 bhliain d'aois ar fáil i gcomhpháirtíocht leis an eagraíocht luath-bhlianta 'Tús Maith'. Tá liosta feithimh fada anois ag an chlár seo agus tá an comhpháirtíocht is an comhmhaoiniú ag cur go mór le háiseanna agus leis an seiribhís á cuir ar fáil. Ag tús mí Eanáir, cláraíodh 18 bpáistí do rang 1, níos mó ná cuid mhaith de na scoileanna lán-mhaoinithe fud fad na Sé Chontae. Tá obair fheabhsúcháin, scéim shamhraidh agus ceapadh mhúinteora nua pleanáilte don Samhradh 2009 agus an pobal scoile ag fanacht le cinneadh ón Aire Oideachais ar an aitheantas don scoil.
PICTIÚR: PÁISTÍ AG SÚGRADH SA NAÍSCOIL

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.