Dé Sathairn 4 Iúil 2009

FÁS NA SCOILE 2007

Ina 3ú bhliain, cuireadh isteach 2 bhóthán nua, seomra ranga agus bialann scoile. Ceapadh Fiachra Ó Donghaile mar mhúinteor R3/4 agus lean an scoil ag fás. Ag tús na bliana seo, bhí ar dháltaí Fhiachra bogadh ó ionad pobail go hionad eile ar feadh coicíse go dtí go raibh na seomraí nua reidh. Eagraíodh feachtas ag an scoil le haitheantas agus lán-mhaoiniú a fháil don scoil agus cuireadh brú polaitiúla ar na húdarais chuí.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.